Článek I. Soutěž

Soutěž podnikatelských záměrů “Parádní Nápad” (dále jen soutěž) organizuje společnost Power Alliance a společnosti E-accelerator, z.ú, a Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK), ve spolupráci s ostatními regionálními partnery. Posláním soutěže je najít a podpořit inovativní podnikatelské nápady a projekty. Soutěžící předkládá podnikatelský záměr ve formě popisu a charakteristiky produktu/služby.

 

Harmonogram včetně uzávěrky přihlášek do soutěže je vždy v době soutěže na webu soutěže. Přihláška a další potřebné dokumenty k zpracování projektu jsou rovněž vždy v aktuální podobě k dispozici na našich webových stránkách www.paradninapad.cz.

 

Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční dle harmonogramu na místě, které organizátoři soutěže určí na stránkách soutěže. Na vyhlášení budou předány finanční a věcné ceny. Na vyhlášení budou rovněž pozváni autoři jednotlivých projektů. Výsledky budou k dispozici také na internetových stránkách soutěže.

Článek II. Soutěžící

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, OSVČ nebo právnická osoba, včetně zahraničních osob, která souhlasí s podmínkami soutěže uvedenými v přihlášce dostupné na webu soutěže. Pokud Uchazeč není plnoletý, bude považován za osobu, která byla oprávněná rodiči nebo osobami, které mají rodičovskou autoritu, nebo zákonným zástupcem, pro účast v Soutěži. Osoba (osoby) s rodičovskou autoritou souhlasí s tím, že zaručí dodržování všech ustanovení těchto Pravidel.Každý zájemce o účast v soutěži musí vyplnit přihlášku (Zpracování osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů) a odevzdat ji v řádném termínu, tzn. do data uveřejněného v harmonogramu.

 

Soutěžící nemusí mít zájem projekt osobně realizovat.

 

Každý zájemce o účast v soutěži obdrží po odeslání registračních údajů a jejich zpracování organizátorem soutěže potvrzující e-mail o doručení.

 

Do soutěže se mohou zapojit jednotlivci i skupiny s podnikavým duchem a parádními nápady.
Článek III. Odborná porota, hodnocení projektů

Výběr semifinálových projektů TOP 10 ze všech došlých projektů je proveden na základě hodnocení tříčlenné odborné hodnotící komise.

 

Projekty TOP 10 následně hodnotí odborná porota zveřejněná vždy v aktuálním složení na webu soutěže.

 

Projekty jsou hodnoceny podle těchto kritérií:

➔ Proveditelnost projektu 25%

➔ Potenciál dalšího růstu 15%

➔ Originalita projektu 30%

➔ Kvalita zpracování projektu 30%

➔ Osoba podnikatele – hodnocení proběhne ve finálovém kole

Organizace způsobu hodnocení je plně v kompetenci poroty. Porota si může vyžádat osobní prezentaci a diskusi s předkladateli.

Článek IV. Ceny

Ceny budou výhercům přiděleny podle jejich výsledného pořadí. Na výhru nelze uplatnit právní nárok či se domáhat změny výsledků soudní cestou. Porota si vyhrazuje právo nepřidělit všechny ceny. Porota je jediným kompetentním posuzovatelem všech projektů a pouze na základě jejího hodnocení jsou uděleny všechny ceny, proti jejímu rozhodnutí se nelze odvolat.

Článek V. Investor

V případě zájmu soutěžících bude projekt následně představen jednotlivým investorům. Rozsah a forma případné spolupráce závisí na dohodě mezi soutěžícím a investorem. Mohou být financovány i projekty, které nepostoupí do finále.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu podmínek soutěže i jednotlivých cen. Organizátor se bude snažit zodpovědět všechny dotazy v případě nejasností. Veškeré otázky těmito podmínkami neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností organizátorem.

Kontakt

V případě dotazů se obraťte na support@powerhub.cz